Osazování DPS

Pod tímto pojmem se skrývá nejenom osazování elektronických součástek, ale i pájení, atd. Jedná se zde o kompletní výrobu jakékoliv desky elektroniky.

Osazování DPS probíhá na automatizované výrobní lince, kde jsou za sebou uspořádány jednotlivé stroje podle úkonů potřebných k osazení DPS a jejímu zaletování. DPS je za okraje dopravními pásy posouvána mezi jednotlivými stroji.

DPS je nejprve založena do dopravníku, který ji přesune do strojního sítotisku s optickou kontrolou kvality nanesení pájecí pasty (automat na nanášení pájecí pasty). Zde je stěrkou přes kovovou šablonu naneseno přesné množství pájecí pasty. DPS pak jede dále do osazovacího automatu, který obsahuje desítky zásobníků s podavači podle hodnot a rozměrů SMD pro příslušnou DPS. Osazovací automat má několik hlav, které si ze zásobníků berou součástky podle hodnot z programu a umisťuje je podle souřadnic z programu na správné pozice na DPS do předem nanesené pájecí pasty. Osazovací automat je vybaven kombinovanou laserovou a optickou kontrolou středění komponentů. DPS pak hned za osazovacím automatem pokračuje do pájecí pece, kde probíhá proces pájení v dusíkové atmosféře podle počítačově řízených teplotních profilů. V případě že DPS obsahuje pouze SMD je hotovo a DPS jde na kontrolu. Tady probíhá automatická optická inspekce (AOI) za pomoci optického testeru s barevným syntetickým zpracováním obrazu. AOI dokáže zkontrolovat správnost umístění a natočení zaletovaných SMD. V případě SMD typu BGA apod. je DPS ještě kontrolována na rentgenovém pracovišti s možností naklápění kontrolované desky, s vyhodnocovacím programovým vybavením. V případě kombinované montáže SMD + THD jde DPS z pájecí pece na pracoviště, kde jsou ručně osazeny THD. Podle množství, velikosti a hustoty vývodů THD jde DPS buď na pracoviště strojního pájení (pájení vlnou). Zde projede celá DPS se všemi THD cínovou dutou vlnou. Nebo na pracoviště strojního selektivního pájení (selektivní pájení), kde jsou pomocí trysky zaletovány jednotlivé THD. V případě oboustranné montáže SMD jde DPS po zaletování horní strany SMD zpět do automatu na nanášení pájecí pasty, kde se místo pasty nanese lepidlo, do kterého se osazovacím automatem umístí SMD. Lepidlo se potom v pájecí peci vytvrdí, aby vydrželo vysoké teploty při pájení vlnou. Do DPS jsou pak osazeny THD a celá DPS projede pájecí vlnou. Pájení vlnou je prováděno slitinami bez obsahu Pb nebo slitinou obsahující Pb. Vše podle přání zákazníka. Pájecí pasty je také možno použít bez obsahu Pb nebo s obsahem Pb. Po zapájení celé DPS opět následují kontroly. To, kterými všemi procesy DPS na automatizované výrobní lince projde je potřeba brát v úvahy již při návrhu DPS a tím osazení DPS zjednodušit, zrychlit a zároveň zlevnit.

Dodáváme prvotřídní kvalitu
při vysoké spolehlivosti a špičkové flexibilitě

Zaujali jsme vás?

Potřebujete rychle osadit malou sérii DPS pro vaše produkty?
Zavolejte nám na +420 234 053 304
Mám zájem